საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა II ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი


ტრენერი (სწავლების ცენტრი): მაია გუდაძე
ტელეფონი: 591195580
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო(სთ)ოლქების # (ჩამონათვალი)მისამართი (ჩატარების ადგილი)
19/04/2018 14:00 №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისია; ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N63 (საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა)
ტრენერი (სწავლების ცენტრი): ლაშა მელაძე
ტელეფონი: 591442462
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო(სთ)ოლქების # (ჩამონათვალი)მისამართი (ჩატარების ადგილი)
18/04/2018 11:30 №55 ხონის საოლქო საარჩევნო კომისია; ქ. ხონი, კაკაბაძის №2 (საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა)