საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 25 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი)


№ 1 მაჟორიტარული ოლქი
№ 2 მაჟორიტარული ოლქი
№ 6 მაჟორიტარული ოლქი
№ 7 მაჟორიტარული ოლქი
№ 8 მაჟორიტარული ოლქი
№ 9 მაჟორიტარული ოლქი
№ 10 მაჟორიტარული ოლქი
№ 11 მაჟორიტარული ოლქი
№ 12 მაჟორიტარული ოლქი
№ 13 მაჟორიტარული ოლქი
№ 15 მაჟორიტარული ოლქი
№ 16 მაჟორიტარული ოლქი
№ 17 მაჟორიტარული ოლქი
№ 18 მაჟორიტარული ოლქი
№ 19 მაჟორიტარული ოლქი
№ 20 მაჟორიტარული ოლქი
№ 21 მაჟორიტარული ოლქი
№ 22 მაჟორიტარული ოლქი
№ 23 მაჟორიტარული ოლქი
№ 24 მაჟორიტარული ოლქი
№ 26 მაჟორიტარული ოლქი
№ 27 მაჟორიტარული ოლქი
№ 28 მაჟორიტარული ოლქი
№ 29 მაჟორიტარული ოლქი
№ 30 მაჟორიტარული ოლქი
№ 33 მაჟორიტარული ოლქი
№ 34 მაჟორიტარული ოლქი
№ 36 მაჟორიტარული ოლქი
№ 37 მაჟორიტარული ოლქი
№ 39 მაჟორიტარული ოლქი
№ 41 მაჟორიტარული ოლქი
№ 42 მაჟორიტარული ოლქი
№ 43 მაჟორიტარული ოლქი
№ 44 მაჟორიტარული ოლქი
№ 47 მაჟორიტარული ოლქი
№ 48 მაჟორიტარული ოლქი
№ 49 მაჟორიტარული ოლქი
№ 51 მაჟორიტარული ოლქი
№ 52 მაჟორიტარული ოლქი
№ 56 მაჟორიტარული ოლქი
№ 60 მაჟორიტარული ოლქი
№ 61 მაჟორიტარული ოლქი
№ 63 მაჟორიტარული ოლქი
№ 64 მაჟორიტარული ოლქი
№ 65 მაჟორიტარული ოლქი
№ 66 მაჟორიტარული ოლქი
№ 67 მაჟორიტარული ოლქი
№ 68 მაჟორიტარული ოლქი
№ 69 მაჟორიტარული ოლქი
№ 70 მაჟორიტარული ოლქი
№ 71 მაჟორიტარული ოლქი
№ 72 მაჟორიტარული ოლქი