საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა დამატებითი ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი - 10 ნოემბერი)


№ 29 ყაზბეგი
№ 35 ხაშური
№ 36 ბორჯომი
№ 59 ქუთაისი
№ 60 ოზურგეთი
№ 65 მარტვილი