ტრენინგი № 79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის
ტრენინგის ხანგრძლივობა 3.30 სთ
(პერიოდი 27 - 29 მარტი)

ტრენერი: ლევან დევიძე
ტელეფონი: 577998882
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №79.89; 79.90; 79.91; 79.92; 79.100;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
27/03/2022 10:00 79.89 ბათუმი ბათუმი. ხელოვნების ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32, III სართული, აუდიტორია № 330
27/03/2022 14:30 79.90 ბათუმი ბათუმი. ხელოვნების ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32, III სართული, აუდიტორია № 330
28/03/2022 10:00 79.91 ბათუმი ბათუმი. ხელოვნების ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32, III სართული, აუდიტორია № 330
28/03/2022 14:30 79.92 ბათუმი ბათუმი. ხელოვნების ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32, III სართული, აუდიტორია № 330
29/03/2022 10:00 79.100 ბათუმი ბათუმი. ხელოვნების ინსტიტუტი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №32, III სართული, აუდიტორია № 330


ტრენერი: ციალა შავაძე
ტელეფონი: 577738080
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №79.76; 79.77; 79.78; 79.79; 79.88;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
27/03/2022 10:00 79.76 ბათუმი ბათუმი. №79 საოლქო საარჩევნო კომისია, დემეტრე თავდადებულის №27, II სართული, სხდომათა დარბაზი
27/03/2022 14:30 79.77 ბათუმი ბათუმი. №79 საოლქო საარჩევნო კომისია, დემეტრე თავდადებულის №27, II სართული, სხდომათა დარბაზი
28/03/2022 10:00 79.78 ბათუმი ბათუმი. №79 საოლქო საარჩევნო კომისია, დემეტრე თავდადებულის №27, II სართული, სხდომათა დარბაზი
28/03/2022 14:30 79.79 ბათუმი ბათუმი. №79 საოლქო საარჩევნო კომისია, დემეტრე თავდადებულის №27, II სართული, სხდომათა დარბაზი
29/03/2022 10:00 79.88 ბათუმი ბათუმი. №79 საოლქო საარჩევნო კომისია, დემეტრე თავდადებულის №27, II სართული, სხდომათა დარბაზი


ტრენერი: გიორგი უგულავა
ტელეფონი: 557726677
საკურატორო უბნები: 4
უბნები №79.23; 79.58; 79.69; 79.104;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
27/03/2022 10:00 79.23 ბათუმი ბათუმი. №9 საჯარო სკოლა, გ. ტაბიძის ქ. №13, I სართული, აუდიტორია № 14
27/03/2022 14:00 79.69 ბათუმი ბათუმი. №9 საჯარო სკოლა, გ. ტაბიძის ქ. №13, I სართული, აუდიტორია № 14
28/03/2022 10:00 79.58 ბათუმი ბათუმი. №9 საჯარო სკოლა, გ. ტაბიძის ქ. №13, I სართული, აუდიტორია № 14
28/03/2022 14:00 79.104 ბათუმი ბათუმი. №9 საჯარო სკოლა, გ. ტაბიძის ქ. №13, I სართული, აუდიტორია № 14