სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში
მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით,
შექმნილი სპეციალური ჯგუფების წევრთა ტრენინგი
ტრენინგის ხანგრძლივობა 2.00 სთ
(პერიოდი - 26 მარტი)

ტრენერი: ნოდარი ბერუაშვილი
ტელეფონი: 577955524
საკურატორო უბნები: 2
უბნები №12.21.66; 12.21.67;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
26/03/2022 12:00 12.21.66 გარდაბანი გარდაბანი. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №36, №21 საოლქო საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი
26/03/2022 14:30 12.21.67 გარდაბანი გარდაბანი. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №36, №21 საოლქო საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი


ტრენერი: ხათუნა გოშაძე
ტელეფონი: 577931348
საკურატორო უბნები: 2
უბნები №12.20.88; 12.20.89;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
26/03/2022 12:00 12.20.88 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი
26/03/2022 15:00 12.20.89 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი