ტრენინგი № 4 კრწანისის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირებისთვის (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი)
ტრენინგის ხანგრძლივობა 4:00 სთ
(პერიოდი 14/09/2021 - 16/09/2021)


№ 4 კრწანისი
ტრენერი: გიორგი გორდაძე
ტელეფონი: 599115701
საკურატორო უბნები: 14
უბნები № 04.25; 04.26; 04.27; 04.28; 04.29; 04.30; 04.31; 04.18; 04.19; 04.20; 04.21; 04.22; 04.23; 04.24;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/09/2021 12:00 04.18, 04.19, 04.20, 04.21, 04.22, 04.23, 04.24 კრწანისი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის №4ა, კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა, I სართული, სხდომათა დარბაზი
15/09/2021 12:00 04.25, 04.26, 04.27, 04.28, 04.29, 04.30, 04.31 კრწანისი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის №4ა, კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა, I სართული, სხდომათა დარბაზი


№ 4 კრწანისი
ტრენერი: ნოდარ მელაშვილი
ტელეფონი: 599269062
საკურატორო უბნები: 8
უბნები № 04.11; 04.12; 04.13; 04.14; 04.15; 04.16; 04.17; 04.32;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
16/09/2021 12:00 04.11, 04.12, 04.13, 04.14, 04.15, 04.16, 04.17, 04.32 კრწანისი თბილისი, ორთაჭალის №8, №144 საჯარო სკოლა, I სართული, ოთახი №107


№ 4 კრწანისი
ტრენერი: ლევანი თანანაშვილი
ტელეფონი: 595010180
საკურატორო უბნები: 9
უბნები № 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.07; 04.08; 04.09; 04.10;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/09/2021 12:00 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.09 კრწანისი თბილისი, ორთაჭალის №8, №144 საჯარო სკოლა, I სართული, ოთახი №107
15/09/2021 12:00 04.06, 04.07, 04.08, 04.10 კრწანისი თბილისი, ორთაჭალის №8, №144 საჯარო სკოლა, I სართული, ოთახი №107