საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგები
პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები
ტრენინგის ხანგრძლივობა 1.30 სთ
(პერიოდი 13 - 14 მარტი)

ტრენერი: რევაზ ეგაძე
ტელეფონი: 599851973
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.21.33; 12.21.34; 12.21.35; 12.21.36; 12.21.39;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/03/2022 11:00 12.21.33, 12.21.34 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი მარტყოფი, №2 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი
14/03/2022 13:00 12.21.35, 12.21.36 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი მარტყოფი, №2 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი
14/03/2022 15:00 12.21.39 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი მარტყოფი, №2 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: ნესტან ჯანაშია
ტელეფონი: 591939699
საკურატორო უბნები: 4
უბნები №12.21.14; 12.21.43; 12.21.44; 12.21.45;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 12:00 12.21.14, 12.21.43 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი მარტყოფი, №1 საჯარო სკოლა, IV სართული, კინოკლუბის ოთახი
13/03/2022 14:00 12.21.44, 12.21.45 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი მარტყოფი, №1 საჯარო სკოლა, IV სართული, კინოკლუბის ოთახი


ტრენერი: ლიკა სამჭკუაშვილი
ტელეფონი: 591101763
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.21.13; 12.21.37; 12.21.30; 12.21.31; 12.21.32;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.21.13, 12.21.37 გარდაბანი გარდაბანი. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №36, №21 საოლქო საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი
13/03/2022 13:00 12.21.30, 12.21.31 გარდაბანი გარდაბანი. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №36, №21 საოლქო საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი
13/03/2022 15:00 12.21.32 გარდაბანი გარდაბანი. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №36, №21 საოლქო საარჩევნო კომისია, სხდომათა დარბაზი


ტრენერი: ნოდარი ბერუაშვილი
ტელეფონი: 577955524
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.21.17; 12.21.18; 12.21.19; 12.21.20; 12.21.16;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.21.17, 12.21.18 გარდაბანი გარდაბანი. №3 საჯარო სკოლა, სადგურის ქუჩა №2, საკლასო ოთახი, I სართული
13/03/2022 13:00 12.21.19, 12.21.20 გარდაბანი გარდაბანი. №3 საჯარო სკოლა, სადგურის ქუჩა №2, საკლასო ოთახი, I სართული
13/03/2022 15:00 12.21.16 გარდაბანი გარდაბანი. №3 საჯარო სკოლა, სადგურის ქუჩა №2, საკლასო ოთახი, I სართული


ტრენერი: ჩიჩაკი გუსეინოვა
ტელეფონი: 598204224
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.21.15; 12.21.38; 12.21.49; 12.21.50; 12.21.63;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.21.15, 12.21.38 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ვაზიანი, №1 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 13:00 12.21.49, 12.21.50 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ვაზიანი, №1 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 15:00 12.21.63 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ვაზიანი, №1 საჯარო სკოლა, I სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: მაკა სუხიშვილი
ტელეფონი: 577967789
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.21.23; 12.21.24; 12.21.28; 12.21.29; 12.21.57;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.21.23, 12.21.24 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ქვემო თელეთი, ბაგა-ბაღის შენობა, დარბაზი
13/03/2022 13:00 12.21.28, 12.21.29 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ქვემო თელეთი, ბაგა-ბაღის შენობა, დარბაზი
13/03/2022 15:00 12.21.57 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი ქვემო თელეთი, ბაგა-ბაღის შენობა, დარბაზი


ტრენერი: თეონა ჯაფარიძე
ტელეფონი: 551780404
საკურატორო უბნები: 4
უბნები №12.21.46; 12.21.47; 12.21.48; 12.21.51;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 12:00 12.21.46, 12.21.47 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი სართიჭალა, №2 საჯარო სკოლა, I კორპუსი, II სართული, სამასწავლებლო
13/03/2022 14:00 12.21.48, 12.21.51 გარდაბანი გარდაბანი. სოფელი სართიჭალა, №2 საჯარო სკოლა, I კორპუსი, II სართული, სამასწავლებლო


ტრენერი: ფიქრია ნიკოლაშვილი
ტელეფონი: 577239013
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.33; 12.20.34; 12.20.35; 12.20.41; 12.20.43;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.33, 12.20.34 რუსთავი რუსთავი. №10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, ბიბლიოთეკა
13/03/2022 13:00 12.20.35, 12.20.41 რუსთავი რუსთავი. №10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, ბიბლიოთეკა
13/03/2022 15:00 12.20.43 რუსთავი რუსთავი. №10 საჯარო სკოლა, XIX მ/რ, II სართული, ბიბლიოთეკა


ტრენერი: გაგა აფციაური
ტელეფონი: 577931349
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.68; 12.20.69; 12.20.70; 12.20.71; 12.20.73; 12.20.75;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/03/2022 11:00 12.20.68, 12.20.69 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი
14/03/2022 13:00 12.20.70, 12.20.71 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი
14/03/2022 15:00 12.20.73, 12.20.75 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი


ტრენერი: სულიკო ვაშაკიძე
ტელეფონი: 555722334
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.36; 12.20.37; 12.20.53; 12.20.54; 12.20.55;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.36, 12.20.37 რუსთავი რუსთავი. №5 საჯარო სკოლა, XVII მ/რ, II სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 13:00 12.20.53, 12.20.54 რუსთავი რუსთავი. №5 საჯარო სკოლა, XVII მ/რ, II სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 15:30 12.20.55 რუსთავი რუსთავი. №5 საჯარო სკოლა, XVII მ/რ, II სართული, სააქტო დარბაზი


ტრენერი: ხათუნა გოშაძე
ტელეფონი: 577931348
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.76; 12.20.77; 12.20.78; 12.20.79; 12.20.82; 12.20.83;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.76, 12.20.77 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი
13/03/2022 13:00 12.20.78, 12.20.79 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი
13/03/2022 15:00 12.20.82, 12.20.83 რუსთავი რუსთავი. №20 საოლქო სააარჩვენო კომისია, ფიროსმანის ქ. №19, I სართული, სხდომათა დარბაზი


ტრენერი: იაკობ ასანიძე
ტელეფონი: 577998725
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.58; 12.20.59; 12.20.62; 12.20.63; 12.20.60; 12.20.61;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 10:00 12.20.58, 12.20.59 რუსთავი რუსთავი. №21 საჯარო სკოლა, მესხიშვილის II გას. №3, I სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 12:00 12.20.60, 12.20.61 რუსთავი რუსთავი. №21 საჯარო სკოლა, მესხიშვილის II გას. №3, I სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 14:00 12.20.62, 12.20.63 რუსთავი რუსთავი. №21 საჯარო სკოლა, მესხიშვილის II გას. №3, I სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: ნათია დევრისაშვილი
ტელეფონი: 557295739
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.49; 12.20.50; 12.20.51; 12.20.52; 12.20.57; 12.20.67;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.49, 12.20.50 რუსთავი რუსთავი. ჟიული შარტავას სახელობის №4 საჯარო სკოლა, ლეონიძის ქ. №26ა, III სართული, ოთახი № 310
13/03/2022 13:30 12.20.51, 12.20.52 რუსთავი რუსთავი. ჟიული შარტავას სახელობის №4 საჯარო სკოლა, ლეონიძის ქ. №26ა, III სართული, ოთახი № 310
13/03/2022 15:30 12.20.57, 12.20.67 რუსთავი რუსთავი. ჟიული შარტავას სახელობის №4 საჯარო სკოლა, ლეონიძის ქ. №26ა, III სართული, ოთახი № 310


ტრენერი: რუსუდანი ქურდიანი
ტელეფონი: 591078371
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.05; 12.20.06; 12.20.07; 12.20.08; 12.20.14; 12.20.15;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 10:30 12.20.05, 12.20.06 რუსთავი რუსთავი. №11 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. №7, II სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 12:30 12.20.07, 12.20.08 რუსთავი რუსთავი. №11 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. №7, II სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 14:30 12.20.14, 12.20.15 რუსთავი რუსთავი. №11 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საჯარო სკოლა, ბარათაშვილის ქ. №7, II სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: ხატია პარასკევოვი
ტელეფონი: 595639963
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.21; 12.20.22; 12.20.23; 12.20.27; 12.20.56; 12.20.74;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.21, 12.20.22 რუსთავი რუსთავი. №13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №47ა, I სართული, ბიბლიოთეკა
13/03/2022 13:00 12.20.23, 12.20.27 რუსთავი რუსთავი. №13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №47ა, I სართული, ბიბლიოთეკა
13/03/2022 15:00 12.20.56, 12.20.74 რუსთავი რუსთავი. №13 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №47ა, I სართული, ბიბლიოთეკა


ტრენერი: ნათელა ოდიშელიძე
ტელეფონი: 595163698
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.31; 12.20.32; 12.20.46; 12.20.47; 12.20.48;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.31, 12.20.32 რუსთავი რუსთავი. №8 საჯარო სკოლა, XVI მ/რ 9ა, III სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 13:00 12.20.46, 12.20.47 რუსთავი რუსთავი. №8 საჯარო სკოლა, XVI მ/რ 9ა, III სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 15:00 12.20.48 რუსთავი რუსთავი. №8 საჯარო სკოლა, XVI მ/რ 9ა, III სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: სოფიკო სილაგაძე
ტელეფონი: 577977175
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.24; 12.20.25; 12.20.26; 12.20.28; 12.20.84;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.24, 12.20.25 რუსთავი რუსთავი. №23 ვაჟა-ფშაველას სახელობის საჯარო სკოლა, XII მ/რ №49ა, დამხმარე კორპუსის II სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 13:00 12.20.26, 12.20.28 რუსთავი რუსთავი. №23 ვაჟა-ფშაველას სახელობის საჯარო სკოლა, XII მ/რ №49ა, დამხმარე კორპუსის II სართული, საკლასო ოთახი
13/03/2022 15:00 12.20.84 რუსთავი რუსთავი. №23 ვაჟა-ფშაველას სახელობის საჯარო სკოლა, XII მ/რ №49ა, დამხმარე კორპუსის II სართული, საკლასო ოთახი


ტრენერი: ანა ილურიძე
ტელეფონი: 557509429
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.42; 12.20.44; 12.20.45; 12.20.64; 12.20.65; 12.20.66;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 12:00 12.20.42, 12.20.44 რუსთავი რუსთავი. №22 საჯარო სკოლა, ქუთაისის ქ. №6, II კორპუსი, I სართული, ლაბორატორია
13/03/2022 14:00 12.20.45, 12.20.64 რუსთავი რუსთავი. №22 საჯარო სკოლა, ქუთაისის ქ. №6, II კორპუსი, I სართული, ლაბორატორია
13/03/2022 16:00 12.20.65, 12.20.66 რუსთავი რუსთავი. №22 საჯარო სკოლა, ქუთაისის ქ. №6, II კორპუსი, I სართული, ლაბორატორია


ტრენერი: ლიკა ოკმელაშვილი
ტელეფონი: 551091917
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.16; 12.20.17; 12.20.18; 12.20.19; 12.20.20; 12.20.72;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/03/2022 11:00 12.20.16, 12.20.17 რუსთავი რუსთავი. №17 ლევან გოთუას სახელობის საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქ. №6, II სართული, სააქტო დარბაზი
14/03/2022 13:00 12.20.18, 12.20.19 რუსთავი რუსთავი. №17 ლევან გოთუას სახელობის საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქ. №6, II სართული, სააქტო დარბაზი
14/03/2022 15:00 12.20.20, 12.20.72 რუსთავი რუსთავი. №17 ლევან გოთუას სახელობის საჯარო სკოლა, გურამიშვილის ქ. №6, II სართული, სააქტო დარბაზი


ტრენერი: თამარი მეტრეველი
ტელეფონი: 577955569
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.09; 12.20.10; 12.20.11; 12.20.80; 12.20.81;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
14/03/2022 12:00 12.20.09, 12.20.10 რუსთავი რუსთავი. №3 საჯარო სკოლა, კონსტიტუციის ქ. №17, I სართული, ფიზიკის კაბინეტი
14/03/2022 14:00 12.20.11, 12.20.80 რუსთავი რუსთავი. №3 საჯარო სკოლა, კონსტიტუციის ქ. №17, I სართული, ფიზიკის კაბინეტი
14/03/2022 16:00 12.20.81 რუსთავი რუსთავი. №3 საჯარო სკოლა, კონსტიტუციის ქ. №17, I სართული, ფიზიკის კაბინეტი


ტრენერი: ქეთევან ქველაძე
ტელეფონი: 555605310
საკურატორო უბნები: 6
უბნები №12.20.01; 12.20.02; 12.20.03; 12.20.04; 12.20.12; 12.20.13;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 11:00 12.20.01, 12.20.02 რუსთავი რუსთავი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის №1 საჯარო სკოლა, ფიროსმანის ქ. №18, I სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 13:00 12.20.03, 12.20.04 რუსთავი რუსთავი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის №1 საჯარო სკოლა, ფიროსმანის ქ. №18, I სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 15:00 12.20.12, 12.20.13 რუსთავი რუსთავი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის №1 საჯარო სკოლა, ფიროსმანის ქ. №18, I სართული, სააქტო დარბაზი


ტრენერი: ხატია ლაჩაშვილი
ტელეფონი: 599555646
საკურატორო უბნები: 5
უბნები №12.20.29; 12.20.30; 12.20.38; 12.20.39; 12.20.40;
ტრენინგის ჩატარების თარიღიდაწყების დრო (სთ)უბნების # (ჩამონათვალი)ოლქის დასახელებამისამართი (ჩატარების ადგილი)გრაფიკის პირველადი სახე
13/03/2022 12:00 12.20.29, 12.20.30 რუსთავი რუსთავი. №20 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №35ა, I სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 14:00 12.20.38, 12.20.39 რუსთავი რუსთავი. №20 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №35ა, I სართული, სააქტო დარბაზი
13/03/2022 16:00 12.20.40 რუსთავი რუსთავი. №20 საჯარო სკოლა, მეგობრობის გამზ. №35ა, I სართული, სააქტო დარბაზი