საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი (პერიოდი 13 - 14 მაისი)
წყალტუბოსა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის


№ 57 ტყიბული
№ 58 წყალტუბო