საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი (პერიოდი 6 - 7 მაისი)
2019 წლის 19 მაისის საქართველოს პარლამენტის შუალედური და მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის


№ 1 მთაწმინდა
№ 22 მარნეული
№ 51 ზესტაფონი
№ 56 ჭიათურა
№ 67 ზუგდიდი
№ 84 ხულო