საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი (პერიოდი 6 - 7 მაისი)
2019 წლის 19 მაისის საქართველოს პარლამენტის შუალედური და მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის


მონაცემები არ არსებობს.