საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა I ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი (პერიოდი 16, 18, 21 ოქტომბერი)
2019 წლის 27 ოქტომბრის საკრებულოების შუალედური არჩევნები


№ 15 ლაგოდეხი
№ 38 ადიგენი
№ 65 მარტვილი