საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა II ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი (პერიოდი 17, 19, 22, 23 ოქტომბერი)
2019 წლის 27 ოქტომბრის საკრებულოების შუალედური არჩევნები


№ 15 ლაგოდეხი
№ 38 ადიგენი
№ 65 მარტვილი