საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ინსტრუქტაჟი - I ეტაპი (პერიოდი 16 - 18 ნოემბერი)
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების II ტური


მონაცემები არ არსებობს.