სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით, შექმნილი სპეციალური ჯგუფების წევრთა ტრენინგი
(პერიოდი 27/09/2021)
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნები


მონაცემები არ არსებობს.