საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 23/10/2021)
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების II ტური


მონაცემები არ არსებობს.