ტრენინგი პენიტენციურ დაწესებულებებში შექმნილი საარჩევნო უბნების სპეციალური ჯგუფების წევრებისთვის
(პერიოდი 20/10/2021)
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების მეორე ტური


მონაცემები არ არსებობს.