სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით, შექმნილი სპეციალური ჯგუფების წევრთა ტრენინგი
(პერიოდი 24/10/2021 და 28/10/2021 )
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების II ტური


მონაცემები არ არსებობს.