საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი: 17 - 21 სექტემბერი)
საქართველოს პარლამენტის შუალედური და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნები - 2023 წლის 1 ოქტომბერი


მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი № 12 ( გურჯაანი)
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი № 15 ( გორი, კასპი)