საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა IV ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 23 - 25 სექტემბერი)
საქართველოს პარლამენტის შუალედური და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნები - 2023 წლის 1 ოქტომბერი


მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი № 12 ( გურჯაანი)
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი № 15 ( გორი, კასპი)