თვითმმართველი თემის - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2022 წლის 1 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა I ეტაპის ტრენინგები
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1.00 სთ
(ტრენინგის ჩატარების თარიღი 31.08.2022)


ტრენერი: ცოტნე შუშანია

ტელეფონი: 598 10 21 21


ტრენინგის ჩატარების თარიღი დაწყების დრო (სთ) უბნების # (ჩამონათვალი) ეტაპი მისამართი (ჩატარების ადგილი)
31.08.2022 11:00 64.24 1 სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა
31.08.2022 13:00 64.25 1 სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა
31.08.2022 15:00 64.41 1 სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა