თვითმმართველი თემის - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2022 წლის 1 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები
III ეტაპის ტრენინგი - საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 სთ
(ტრენინგის ჩატარების პერიოდი 23.09.2022 - 24.09.2022)


ტრენერი: ცოტნე შუშანია

ტელეფონი: 598 10 21 21


ტრენინგის ჩატარების თარიღი დაწყების დრო (სთ) უბნების # (ჩამონათვალი) ეტაპი მისამართი (ჩატარების ადგილი)
23.09.2022 11:00 64.24 III სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა
23.09.2022 15:00 64.25 III სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა
24.09.2022 11:00 64.41 III სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა