თვითმმართველი თემის - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2022 წლის 1 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები
IV ეტაპის ტრენინგი - საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.00 სთ
(ტრენინგის ჩატარების თარიღი - 26.09.2022)


ტრენერი: ცოტნე შუშანია

ტელეფონი: 598 10 21 21


ტრენინგის ჩატარების თარიღი დაწყების დრო (სთ) უბნების # (ჩამონათვალი) ეტაპი მისამართი (ჩატარების ადგილი)
26.09.2022 14:00 64.24; 64.25; 64.41 IV სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა